Kết Quả Cải Cách Hành Chính
Văn bản qua mạng
100%
Văn bản được gửi nhận dưới dạng điện tử
Một cửa điện tử
97%
Hồ sơ đúng hạn đã giải quyết
Dịch vụ công trực tuyến
200
DVC trực tuyến mức độ 3,4 đã được triển khai
Tin nổi bật

Dịch vụ của chúng tôi
Dịch vụ công
Mời chọn xem thêm để xem danh sách các dịch vụ công của UBND Thị xã Bến Cát
Thủ tục hành chính
Mời chọn xem thêm để xem danh sách các thủ tục hành chính của UBND Thị xã Bến Cát
Tra cứu hồ sơ
Mời chọn xem thêm để tra cứu hồ sơ của UBND Thị xã Bến Cát
Thống kê xử lý hồ sơ
Mời chọn xem thêm để xem thống kê xử lý hồ sơ của UBND Thị xã Bến Cát
Thư Viện Video
Tin tức hoạt động thị xã Bến Cát ngày 07-12/11/2022
Tin thức hoạt động thị xã ngày 01-06/11/2022
tin tức hoạt động thị xã Bến Cát từ ngày 24-30/11/2022
Thư Viện Hình Ảnh
Văn bản pháp luật
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
1 05/2022/QĐ-UBND 16/11/2022 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hôi thị xã Bến Cát
2 03/2022/QĐ-UBND 30/09/2022 Ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thị xã Bến Cát
3 3801/SXD-PTĐT&HTKT 20/09/2022 việc phân luồng nghĩa trang và sử dụng hình thức mai táng mới, văn minh, hiện đại, góp phần thay đổi tập quán cũ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã tại Công văn số 3441/UBND-KT ngày 20 tháng 9 năm 2022, đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương tại Công văn số 3801/SXD-PTĐT&HTKT ngày 20 tháng 9 năm 2022.
4 2215/QĐ-UBND 15/09/2022 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi Lĩnh vực Du lịch (Lữ hành) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương
5 122/KH-UBND 21/06/2022 Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; số hóa hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thị xã Bến Cát