Tin tức

Bến Cát góp ý quy định về di dời, chuyển đổi công năng đối với doanh nghiệp

2022-09-22 00:00:00

Bến Cát góp ý quy định về di dời, chuyển đổi công năng đối với doanh nghiệp

Theo đó, ngày 31/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3210/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài khu, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các khu, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương" (gọi tắt là Đề án).

Theo Đề án, lộ trình thực hiện tại thị xã Bến Cát từ tháng 01/2024 đến 12/2030. Đề án xác định 04 tiêu chí để đánh giá mức độ của các doanh nghiệp gồm: Công tác bảo vệ môi trường; phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được phê duyệt và còn hiệu lực; ngành nghề sản xuất (hóa chất cơ bản; phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật; tái chế, kinh doanh phế liệu; xử lý, tái chế chất thải; dệt nhuộm; thuộc da; công nghiệp luyện thép, luyện kim, gia công xi mạ; sản xuất giấy, bột giấy từ nguyên liệu thô và giấy phế liệu; chế biến gỗ; chế biến mủ cao su thiên nhiên; chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy mô công nghiệp; giết mổ gia súc, gia cầm; sản xuất sơn; dệt may; da giày; chế biến gỗ; gốm sứ vật liệu xây dựng); ý thức chấp hành quy định của pháp luật.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cho biết, các doanh nghiệp lo lắng băn khoăn về chi phí di dời; chi phí thuê đất; nguồn lực lao động khi tuyển dụng nơi thành lập mới; giai đoạn di dời phải tạm ngưng hoạt động gây khó khăn cho doanh nghiệp… do đó đề nghị cần có thêm thời gian để chuẩn bị di dời; cần xây dựng lộ trình và có chính sách hỗ trợ tiền thuê đất cho doanh nghiệp; khi di dời vào khu, cụm công nghiệp cần bố trí các doanh nghiệp có chung ngành nghề gần với nhau để hỗ trợ lẫn nhau; đảm bảo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tốt. Bên cạnh đó, việc di dời doanh nghiệp cần có sự quan tâm đến đời sống của người dân hiện hữu xung quanh doanh nghiệp…

Kết luận cuộc họp, bà Lê Thị Kim Liên nhấn mạnh, đây là chủ trương lớn của tỉnh nhằm thực hiện chương trình của Tỉnh ủy về đổi mới thu hút đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, do đó rất mong các ngành, địa phương quan tâm thực hiện, trong đó, UBND các xã, phường rà soát, thống kê các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn; các cơ quan, đơn vị tùy vào chức năng, nhiệm vụ thống kê, kiểm tra theo tiêu chí do ngành quản lý đồng thời hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp thực hiện việc di dời vào các khu, cụm công nghiệp.

T. NGUYỆT

CÙNG CHUYÊN MỤC