Tin tức

Giai đoạn 2021 – 2022, Bến Cát có 215 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng

2022-11-25 00:00:00
Chiều ngày 23/11, đồng chí Trần Thị Diễm Trinh - Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác phát triển Đảng từ đoàn viên ưu tú, giai đoạn 2021-2022 tại Thị xã Bến Cát. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Huỳnh Văn Nghe - Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, các đồng chí Trưởng, Phó Văn phòng, các Ban chuyên môn Thị ủy, Đảng ủy các xã, phường và chi bộ các Trường THPT trực thuộc.

Theo báo cáo của Thị ủy Bến Cát, từ năm 2021-2022, toàn thị xã Bến Cát đã giới thiệu được 662 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và đã có 215 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Các đoàn viên ưu tú được giới thiệu từ nguồn khu vực địa bàn dân cư là chủ yếu, ngoài ra một phần không nhỏ là học sinh Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn thị xã.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp; trong thời gian tới tiếp tục cụ thể hóa các giải pháp của Chỉ thị số 03 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn phù hợp thực tiễn địa phương đơn vị để thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Tại buổi làm việc, Thị ủy Bến Cát cũng kiến nghị với Đoàn cần tổ chức nhiều hoạt động đoàn có ý nghĩa, thiết thực nhằm thu hút và tìm ra lực lượng thanh niên ưu tú trên địa bàn thị xã tham gia tổ chức đoàn và phát triển Đảng đồng thời cần có cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho cấp ủy cơ sở các cấp tham gia gặp gỡ đối với các doanh nghiệp trên địa bàn, phát hiện và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho lực lượng đoàn viên ưu tú, nhất là trong lực lượng công nhân lao động.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Diễm Trinh nhấn mạnh công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trong thời gian tới cần có những giải pháp hiệu quả hơn, căn cứ thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 01-HDLT/BTUTU-TĐTN, ngày 05/10/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương về quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp; các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn,.. Các cấp ủy tiếp tục tạo môi trường, điều kiện phát triển đoàn viên ưu tú, nâng cao nhận thức phát triển Đảng trong đoàn viên; xây dựng động cơ đúng đắn cho đoàn viên ưu tú phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng; tiếp tục lãnh, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra giám sát, hướng dẫn về nghiệp vụ và quan tâm, định hướng cho công tác Đoàn nói chung và công tác phát triển Đảng từ đoàn viên ưu tú nói riêng.

T. NGUYỆT