Tin tức

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên quý III năm 2022

2022-09-17 00:00:00

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về tình hình thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bình Dương; tình hình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Tình hình tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn sử dung công nghệ cao; tình hình tuyển sinh đại học và khai giảng năm học mới 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đưa ra những định hướng về công tác tuyên truyền quý IV - 2022 cho các báo cáo viên, trong đó tập trung tuyên truyền kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số, Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải cách hành chính; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Tỉnh ủy... về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội...

 

T. NGUYỆT

CÙNG CHUYÊN MỤC