Tin tức

Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

2022-11-23 00:00:00
Chiều ngày 22/11, thị xã Bến Cát tham dự hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Dự và chủ trì tại điểm cầu thị xã có bà Trần Thị Thảo – Phó chủ tịch UBND thị xã.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai kế hoạch của Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu hộ tịch nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phân công nhiệm vụ các thành viên tổ công tác triển khai đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Đề án 06). 

Theo kế hoạch nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt Đề án 06, các văn bản triển khai thực hiện; phối hợp, tiến hành khảo sát, đánh giá địa điểm phù hợp để triển khai lắp đạt hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho việc nhập dữ liệu; tổ chức tập huấn công tác nhập dữ liệu trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho cán bộ, công chức liên quan. Đối với công tác nhập dữ liệu tại cấp xã: Chủ tịch UBND cấp xã thành lập Tổ nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện nhập dữ liệu; thành phần gồm cán bộ công an, công chức tư pháp- hộ tịch và những cán bộ liên quan, phấn đấu đến ngày 31/12/2022, tỷ lệ cấp Căn cước công dân gắn chíp đạt 100% công dân trong độ tuổi theo quy định; đảm bảo 100% cập nhật dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống"; Tổng số tài khoản định danh điện tử phải kích hoạt thành công đạt 1.005.735 tài khoản, trong đó tài khoản mức 2 là 138.986 tài khoản; tổng số tài khoản định danh điện tử để đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia  là 330.000 tài khoản.

 

T. NGUYỆT