Tin tức

Hội Nông dân thị xã bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội năm 2022

2022-09-22 00:00:00

Trong 2 ngày, cán bộ các cơ sở Hội và cán bộ Ban Chấp hành chi hội được nghiên cứu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; những nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ năm, khóa XIII về Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn đến 2030, tầm nhìn đến 2045, Nghị Quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; những chính sách của tỉnh về hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; nghiệp vụ Quỹ hỗ trợ nông dân; những văn bản của Ngân hàng Chính sách xã hội về hoạt động tín dụng; nghiệp vụ vay vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội…. 

Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho đội ngũ cán bộ nông dân nòng cốt có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, đồng thời nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở Hội và chi hội. Đây cũng là dịp để cán bộ Hội gặp gỡ giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm trong thực tiễn công tác giữa các địa phương.

Trung Hiếu

CÙNG CHUYÊN MỤC