Tin tức

Khảo sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại Phòng Kinh tế thị xã

2022-09-29 00:00:00
Chiều ngày 27/9, bà Trần Thị Thảo – Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính và kế hoạch đã có buổi khảo sát đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2022 tại Phòng Kinh tế thị xã.

Khảo sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại Phòng Kinh tế thị xã

Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, Phòng Kinh tế đã xây dựng kế hoạch và quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên về chuyển đổi số; khảo sát nội dung, hạng mục và kinh phí thực hiện chuyển đổi của đơn vị. Qua đó, năm 2022, Phòng Kinh tế thực hiện chuyển đổi số 03 nội dung gồm: hệ thống tổng hợp báo cáo nội bộ - Phòng Kinh tế; Ứng dụng tiếp nhận và truyền thông thông tin cho người dân; Tích hợp thông tin từ phần mềm Quản lý thiên tai, hệ thống quan trắc.

Đối với công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần, không dùng tiền mặt, Phòng đã phối hợp với VNPT triển khai, tuyên truyền không dùng tiền mặt tại khu vực chợ Bến Cát; đang phối hợp với Viettel khảo sát vị trí không dùng tiền mặt dự kiến tại khu vực chợ Mỹ Phước 2. Bên cạnh đó, tại đơn vị thực hiện 100% giao dịch không dùng tiền mặt trong chi hoạt động.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trần Thị Thảo đánh giá cao quá trình triển khai  thực hiện công tác chuyển đổi số tại Phòng Kinh tế thị xã, qua đó bà cũng yêu cầu Phòng Kinh tế tiếp tục quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: khẩn trương hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025, tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác chuyển đổi số, tìm giải pháp khắc phục những khó khăn; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, cộng đồng doanh nghiệp hiểu về chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến; kịp thời báo cáo, đề xuất khắc phục khó khăn…

 

T. NGUYỆT