Tin tức

Tập huấn các nội dung triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

2022-09-17 00:00:00

Tại lớp tập huấn, các học viên được trao đổi các vấn đề cơ bản về nội dung cuộc vận động "Người  Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"và Luật Bảo vệ người tiêu dùng; Thông tin cần thiết về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và một số quy định chủ yếu liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại; Thực trạng triển khai cuộc vận động “Người  Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Giải pháp tổ chức thực hiện và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…

Qua tập huấn nhằm vận động các tầng lớp nhân dân phát huy lòng yêu nước, ý thức tự lực tự cường, lòng tự tôn dân tộc trong sản xuất, phân phối và tiêu dùng hàng Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

 

T. NGUYỆT

 

CÙNG CHUYÊN MỤC