Tin tức

Tập huấn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

2022-09-22 00:00:00

Tập huấn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai các nội dung như: Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018, của Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa; Ấp văn hóa, Tổ dân phố văn hóa; Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Bình Dương và bãi bỏ một số điều của Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; Công tác quản lý về xây dựng, thực hiện quy ước; thực hiện nếp sống văn hóa văn minh trong việc cưới, việc tang; Hướng dẫn quy trình thực hiện chấm điểm, bình xét, công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa; Khu phố, ấp văn hóa; Khu nhà trọ văn hóa; Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và Phường đạt chuẩn văn minh đô thị; hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; Công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới giai đoạn đến năm 2025; Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình… Đặc biệt, báo cáo viên cũng nêu một số vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" hiện nay, qua đó các học viên tham gia thảo luận, trao đổi, nêu ra những khó khăn vướng mắc tại cơ sở, từ đó đưa ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của phong trào phù hợp với thực tế từng địa phương, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

T. NGUYỆT

CÙNG CHUYÊN MỤC