Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thứ năm, 11/10/2018 | 18:46:14 GMT+7
BẾN CÁT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT QUÁN TRIỆT MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
Tập tin đính kèm:

Ngày 10/10/2018, Thị ủy Bến Cát tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt một số nội dung trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Ông Bùi Duy Hiền – Bí thư Thị ủy Bến Cát chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt một số nội dung trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 18 của thị xã như: Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thị xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với quy định tiêu chí đánh giá cán bộ; Kế hoạch thí điểm đổi mới, sắp xếp các ban chỉ đạo; chế độ họp, hội nghị; chế độ thông tin, báo cáo trong Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, đoàn thể thị xã theo hướng tinh gọn, hiệu quả và kế hoạch tuyên truyền thực hiện Đề án số 05 ngày 28/8/2018 của Thị ủy Bến Cát về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thị xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, thị xã sẽ tổ chức thí điểm ở các cơ quan: Thị ủy, UBND thị xã, Thị Đoàn, Đảng ủy, UBND phường Mỹ Phước và xã Phú An. Nội dung thí điểm gồm: giảm tối thiểu 10% Ban chỉ đạo dao Thị ủy, UBND thị xã thành lập và 20% Ban chỉ đạo do đảng ủy, UBND phường Mỹ Phước và xã Phú An thành lập. Đối với chế độ họp, hội nghị giảm 5% số cuộc do Thị ủy tổ chức, 10% do UBND thị xã tổ chức; 20% do Đảng ủy, UBND phường Mỹ Phước phước tổ chức và 10% do Đảng ủy, UBND xã Phú An tổ chức. 100% tải liệu phục vụ hội nghị, cuộc họp, văn bản trao đổi công việc, văn bản chỉ đạo, điều hành… có nội dung không mật được gửi nhận, xử lý qua mạng diện rộng của Đảng và mạng internet theo đúng quy định…

T. NGUYỆT (ĐTT)


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập25
Tổng truy cập 926587