Thông tin Chính trị - Nội chính
Thứ ba, 08/01/2019 | 15:53:38 GMT+7
BẾN CÁT TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018
Tập tin đính kèm:

Sáng ngày 5/1, Thị ủy Bến Cát tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Thông - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành thị xã và 8 xã, phường.

Trong năm 2018, cấp ủy các cấp đã chủ động triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Thị ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm đề ra; tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác giám sát thường xuyên của các đồng chí cấp ủy viên. Ban Thường vụ quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời xem xét, xử lý các trường hợp có vi phạm theo đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình quy định, kỷ luật đảng đồng bộ với kỷ luật chính quyền và đoàn thể; bước đầu thực hiện công khai các trường hợp đã thi hành kỷ luật trên trang mạng thông tin nội bộ. Ngoài ra, quan tâm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong đảng bộ; củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đủ số lượng, đáp ứng tình hình thực tế tại địa phương. Bên cạnh đó, một số đơn vị đã chủ động kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ do cấp ủy giao đạt hiệu quả. Nhìn chung, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã triển khai thực hiện cơ bản toàn diện các nhiệm vụ của Điều lệ Đảng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và người đứng đầu ở lĩnh vực phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực, qua đó góp phần uốn nắn, chấn chỉnh và phòng ngừa vi phạm.

Trong năm 2019, Đảng bộ thị xã Bến Cát chú trọng công tác kiểm tra, giám sát  việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc nêu gương cán bộ chủ chốt; công tác phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết của Thị ủy về tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng; Đề án 05-ĐA/TU ngày 28/8/2018 của Thị ủy Bến Cát về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thị xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, chú trọng công tác giám sát thường xuyên, nhất là giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra và kết quả giám sát đã ban hành, nắm thông tin về tình hình tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng, nhất là đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ sau...

Dịp này, Thị ủy Bến Cát đã khen thưởng cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018.

Trung Hiếu (ĐTT)


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập9
Tổng truy cập 852272