Giới thiệu

BAN LÃNH ĐẠO

1. Lãnh đạo Thị ủy


Ông Bùi Duy Hiền

Chức vụ: Bí thư Thị ủy

 

Ông Nguyễn Hoàng Thông

Chức vụ: Phó Bí thư Thị ủy


2. Lãnh đạo Hội Đồng Nhân Dân


Ông Huỳnh Văn Nghe

Chức vụ: Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND

Email: nghehv@binhduong.gov.vn

 

Ông Nguyễn Văn Lắm

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

 


3. Lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân


Ông Nguyễn Trọng Ân

Chức vụ: Chủ tịch UBND 

Email: annt@binhduong.gov.vn

 

 Trần Thị Thảo 

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Email: thaott@binhduong.gov.vn

 

Lê Thị Kim Liên

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Email: lienltk@binhduong.gov.vn
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập1
Tổng truy cập 311551