Tra cứu hồ sơ một cửa
Thông tin tra cứu
Mã hồ sơ
Đơn vị
Mã bảo mật
 

LƯU Ý:

- Mã hồ sơ: nhập phần chữ số trên biên nhận không nhập phần chữ (VD: 747212015050000001/BN-VP)

- Đơn vị: có thể để trống.

- Mã bảo mật: nhập đúng ký tự hình bên.