Văn bản pháp quy
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 203 / 11 trang
1 Báo cáo 251/BC-UBND Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 thị xã Bến CátUBND thị xã Bến Cát18/12/2019
2 Kế hoạch 131/KH-UBND Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thị xã Bến CátUBND thị xã Bến Cát08/11/2019
3 Đề cương 04.2019 Kỷ niệm 30 năm truyền thống Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2019)Ban Tuyên giáo Thị ủy25/10/2019
4 Báo cáo 200/BC-UBND Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2019 UBND thị xã Bến Cát24/10/2019
5 Báo cáo 197/BC-UBND Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của thị xã Bến Cát UBND thị xã Bến Cát18/10/2019
6 Báo cáo 198/BC-UBND Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của thị xã Bến Cát UBND thị xã Bến Cát18/10/2019
7 Báo cáo 199/BC-UBND Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của thị xã Bến Cát UBND thị xã Bến Cát18/10/2019
8 Công văn 2225/UBND-VX V/v phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thị xãUBND thị xã Bến Cát15/10/2019
9 Đề cương 03.2019 Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949 - 30/10/2019)Ban Tuyên giáo Thị ủy15/10/2019
10 Công văn 2134/UBND-NC V/v báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019UBND thị xã Bến Cát07/10/2019
11 Công văn 1938/UBND-NC V/v khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính năm 2018UBND thị xã Bến Cát13/09/2019
12 Hướng dẫn 47-HD/BTG Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1989 - 19/9/2019)Ban Tuyên giáo Thị ủy09/09/2019
13 Công văn 1839/UBND-NC V/v chấn chỉnh một số nội dung sau khi kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019UBND thị xã Bến Cát05/09/2019
14 Công văn 1809/UBND-TH V/v thống kê, rà soát nhiệm vụ cải cách hành chính đã thực hiện và chưa thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2019 UBND thị xã Bến Cát30/08/2019
15 Quyết định 1384/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách năm 2018 của thị xã Bến Cát UBND thị xã Bến Cát22/08/2019
16 Thông báo 370/TB-UBND Ý kiến kết luận của ông Bùi Duy Hiền - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát tại cuộc họp giao ban giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND thị xã ngày 19/8/2019 UBND thị xã Bến Cát21/08/2019
17 Thông báo 102/TB-ĐKT Về phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã năm 2019UBND thị xã Bến Cát07/08/2019
18 Kế hoạch 94/KH-UBND Xây dựng, áp dụng, chuyển đổi và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn thị xã Bến Cát năm 2019 UBND thị xã Bến Cát17/07/2019
19 Quyết định 1201/QĐ-UBND V/v thành lập đoàn kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã năm 2019UBND thị xã Bến Cát17/07/2019
20 Quyết định 1202/QĐ-UBND Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019UBND thị xã Bến Cát17/07/2019
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập11
Tổng truy cập 45193