Văn bản pháp quy
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 148 / 8 trang
1 Thông báo 07/TB-UBND Về việc thu hồi chủ trương dự án phát triển nhà ở Khu đô thị - Thương mại dịch vụ Đá ĐỏUBND thị xã Bến Cát09/01/2019
2 Quyết định 1877/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của thị xã Bến Cát UBND thị xã Bến Cát28/08/2018
3 Quyết định 654/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Bình DươngUBND tỉnh13/03/2018
4 Quyết định 578/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình DươngUBND tỉnh08/03/2018
5 Báo cáo 228/BC-UBND Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng, an ninh năm 2017 Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng, an ninh năm 2018UBND thị xã Bến Cát13/12/2017
6 Quyết định 3513/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả thực hiện dự án Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu năm 2015 tỉnh Bình DươngUBND tỉnh19/12/2016
7 Báo cáo 161/BC-UBND Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng, an ninh năm 2016 Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng, an ninh năm 2017 UBND thị xã Bến Cát07/12/2016
8 Nghị quyết 21/NQ-CP Về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chính phủ21/03/2016
9 Nghị định 17/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp tải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất Chính phủ17/03/2016
10 Nghị định 14/2016/NĐ-CP Quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng haiChính phủ15/03/2016
11 Quyết định 402/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới Thủ tướng Chính phủ14/03/2016
12 Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin truyền thông thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Van hóa thông tin thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bộ Thông tin và Truyền thông10/03/2016
13 Chỉ thị 13/2016/NĐ-CP Quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự Chính phủ19/02/2016
14 Quyết định 269/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh tỉnh Bình Dương ban hành đã hết hiệu lực năm 2015UBND tỉnh04/02/2016
15 Công văn 173/TTg-KTN V/v điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020Thủ tướng Chính phủ28/01/2016
16 Chỉ thị 02/CT-TTg Về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạngThủ tướng Chính phủ25/01/2016
17 Quyết định 163/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025 Thủ tướng Chính phủ25/01/2016
18 Nghị định 01/2016/TT-BNV Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lậpBộ Nội vụ13/01/2016
19 Nghị định 05/2016/NĐ-CP Quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dânChính phủ11/01/2016
20 Nghị định 04/2016/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sủ dụng tài sản nhà nướcChính phủ06/01/2016
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập43
Tổng truy cập 808784