Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật
STTNgày ban hànhNgày đăngTheo quyết định sốCơ quan ban hànhNội dungTải Về
1 23/01/2018 29/01/2018 183/QÐ-UBND Văn phòng HĐND - UBND Quyết định công nhận các xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 Tải về