Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật
STTNgày ban hànhNgày đăngTheo quyết định sốCơ quan ban hànhNội dungTải Về
1 23/01/2018 29/01/2018 183/QÐ-UBND Văn phòng HĐND - UBND Quyết định công nhận các xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 Tải về
2 28/02/2018 21/11/2018 18/KH-UBND Văn phòng HĐND - UBND Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Lao động; Thương binh và Xã hội trên địa bàn thị xã Bến Cát năm 2018 Tải về
3 28/02/2018 21/11/2018 19/KH-UBND Văn phòng HĐND - UBND Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thị xã Bến Cát năm 2018 Tải về