Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 102/TB-ĐKT 07/08/2019 UBND thị xã Bến Cát Về phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã năm 2019 Tải về
2 1201/QĐ-UBND 17/07/2019 UBND thị xã Bến Cát V/v thành lập đoàn kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã năm 2019 Tải về
3 1202/QĐ-UBND 17/07/2019 UBND thị xã Bến Cát Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 Tải về
4 48/KH-UBND 02/04/2019 UBND thị xã Bến Cát Kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã Bến Cát năm 2019 Tải về
Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật
STTNgày ban hànhNgày đăngTheo quyết định sốCơ quan ban hànhNội dungTải Về
1 23/01/2018 29/01/2018 183/QÐ-UBND Văn phòng HĐND - UBND Quyết định công nhận các xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 Tải về
2 28/02/2018 21/11/2018 18/KH-UBND Văn phòng HĐND - UBND Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Lao động; Thương binh và Xã hội trên địa bàn thị xã Bến Cát năm 2018 Tải về
3 28/02/2018 21/11/2018 19/KH-UBND Văn phòng HĐND - UBND Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thị xã Bến Cát năm 2018 Tải về