Họp đoàn giám sát công tác hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các khu dân cư
Ngày 14/8/2020, ông Nguyễn Văn Lắm – Phó Chủ tịch HĐND thị xã đã chủ trì cuộc họp đoàn giám sát công tác hoàn thiện cơ sở hạ tầng (điện, nước sinh hoạt, hệ thống giao thông, cây xanh, thoát nước, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…) tại các khu dân cư.