HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Ngày 28/9/2018, tại thị xã Bến Cát, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ năm, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thành Long, đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Duy Hiền – Bí thư Thị ủy Bến Cát – Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND thị xã cùng các đồng chí đại diện HĐND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.