Bến Cát họp liên tịch lần I chuẩn bị kỳ họp HĐND lần thứ 14 thường lệ cuối năm 2020
Sáng ngày 29/10, Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát tổ chức họp liên tịch lần thứ I chuẩn bị kỳ họp HĐND lần thứ 14 khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, phiên thường lệ cuối năm 2020. Ông Huỳnh Văn Nghe – Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì cuộc họp, cùng dự có ông Nguyễn Trọng Ân – Chủ tịch UBND thị xã và đại diện lãnh đạo các phòng, ban có liên quan.