Công tác văn bản

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 370/TB-UBND 21/08/2019 UBND thị xã Bến Cát Ý kiến kết luận của ông Bùi Duy Hiền - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát tại cuộc họp giao ban giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND thị xã ngày 19/8/2019 Tải về
2 560/QĐ-UBND 05/04/2019 UBND thị xã Bến Cát Về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Tải về
3 297/UBND-TH 25/02/2019 UBND thị xã Bến Cát V/v rà soát, báo cáo tình hình hoạt động của các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ Giúp việc do UBND thị xã thành lập Tải về
4 289/UBND-TH 22/02/2019 UBND thị xã Bến Cát V/v tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 Tải về
5 280/UBND-NC 21/02/2019 UBND thị xã Bến Cát V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 Tải về
6 2075-QĐ/TU 19/02/2019 Thị ủy Bến Cát thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng hệ thống chính trị thị xã Tải về
7 230/UBND-TH 13/02/2019 UBND thị xã Bến Cát Về việc thực hiện các biện pháp, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 Tải về