Kết quả thực hiện CCHC

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 2134/UBND-NC 07/10/2019 UBND thị xã Bến Cát V/v báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 Tải về
2 1938/UBND-NC 13/09/2019 UBND thị xã Bến Cát V/v khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính năm 2018 Tải về