STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 2942/QĐ-UBND 27/12/2018 UBND thị xã Bến Cát Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều hòa đầu tư công năm 2018 Tải về
2 3152/QĐ-UBND 29/12/2017 UBND thị xã Bến Cát Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2018 Tải về