Báo cáo Tình hình phát triển KT-XH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 223/BC-UBND 03/12/2018 UBND thị xã Bến Cát Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng, an ninh năm 2018 Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng, an ninh năm 2019 Tải về
2 228/BC-UBND 13/12/2017 UBND thị xã Bến Cát Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng, an ninh năm 2017 Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng, an ninh năm 2018 Tải về
3 161/BC-UBND 07/12/2016 UBND thị xã Bến Cát Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng, an ninh năm 2016 Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng, an ninh năm 2017 Tải về
4 147/BC-UBND 31/12/2015 UBND thị xã Bến Cát Báo cáo năm Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 Tải về