STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 251/BC-UBND 18/12/2019 UBND thị xã Bến Cát Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 thị xã Bến Cát Tải về
2 200/BC-UBND 24/10/2019 UBND thị xã Bến Cát Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2019 Tải về
3 197/BC-UBND 18/10/2019 UBND thị xã Bến Cát Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của thị xã Bến Cát Tải về
4 198/BC-UBND 18/10/2019 UBND thị xã Bến Cát Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của thị xã Bến Cát Tải về
5 199/BC-UBND 18/10/2019 UBND thị xã Bến Cát Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của thị xã Bến Cát Tải về
6 1384/QĐ-UBND 22/08/2019 UBND thị xã Bến Cát Về việc công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách năm 2018 của thị xã Bến Cát Tải về
7 123a/BC-UBND 15/07/2019 UBND thị xã Bến Cát Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2019 Tải về
8 75/BC-UBND 03/05/2019 UBND thị xã Bến Cát Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2019 Tải về
9 45/BC-UBND 22/03/2019 UBND thị xã Bến Cát Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 Tải về
10 381/QĐ-UBND 11/03/2019 UBND thị xã Bến Cát Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của thị xã Bến Cát Tải về
11 1877/QĐ-UBND 28/08/2018 UBND thị xã Bến Cát Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của thị xã Bến Cát Tải về