STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 168/BC-UBND 15/07/2020 UBND thị xã Bến Cát Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Bến Cát trong 6 tháng đầu năm 2020 Tải về
2 121/QĐ-UBND 20/01/2020 UBND thị xã Bến Cát Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của thị xã Bến Cát Tải về
3 251/BC-UBND 18/12/2019 UBND thị xã Bến Cát Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 thị xã Bến Cát Tải về
4 200/BC-UBND 24/10/2019 UBND thị xã Bến Cát Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2019 Tải về
5 197/BC-UBND 18/10/2019 UBND thị xã Bến Cát Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của thị xã Bến Cát Tải về
6 198/BC-UBND 18/10/2019 UBND thị xã Bến Cát Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của thị xã Bến Cát Tải về
7 199/BC-UBND 18/10/2019 UBND thị xã Bến Cát Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của thị xã Bến Cát Tải về
8 1384/QĐ-UBND 22/08/2019 UBND thị xã Bến Cát Về việc công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách năm 2018 của thị xã Bến Cát Tải về
9 123a/BC-UBND 15/07/2019 UBND thị xã Bến Cát Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2019 Tải về
10 75/BC-UBND 03/05/2019 UBND thị xã Bến Cát Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2019 Tải về
11 45/BC-UBND 22/03/2019 UBND thị xã Bến Cát Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 Tải về
12 381/QĐ-UBND 11/03/2019 UBND thị xã Bến Cát Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của thị xã Bến Cát Tải về
13 1877/QĐ-UBND 28/08/2018 UBND thị xã Bến Cát Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của thị xã Bến Cát Tải về