STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 75/BC-UBND 03/05/2019 UBND thị xã Bến Cát Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2019 Tải về
2 45/BC-UBND 22/03/2019 UBND thị xã Bến Cát Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 Tải về
3 381/QĐ-UBND 11/03/2019 UBND thị xã Bến Cát Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của thị xã Bến Cát Tải về
4 1877/QĐ-UBND 28/08/2018 UBND thị xã Bến Cát Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của thị xã Bến Cát Tải về