STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 654/QĐ-UBND 13/03/2018 UBND tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Bình Dương Tải về
2 578/QĐ-UBND 08/03/2018 UBND tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương Tải về