STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 122/QĐ-UBND 24/01/2019 UBND thị xã Bến Cát Công nhận các xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 Tải về
2 07/TB-UBND 09/01/2019 UBND thị xã Bến Cát Về việc thu hồi chủ trương dự án phát triển nhà ở Khu đô thị - Thương mại dịch vụ Đá Đỏ Tải về
3 3513/QĐ-UBND 19/12/2016 UBND tỉnh Về việc phê duyệt kết quả thực hiện dự án Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu năm 2015 tỉnh Bình Dương Tải về