STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 47-HD/BTG 09/09/2019 Ban Tuyên giáo Thị ủy Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1989 - 19/9/2019) Tải về
2 02 15/07/2019 Ban Tuyên giáo Thị ủy Tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) Tải về
3 01 15/07/2019 Ban Tuyên giáo Thị ủy Kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV Tải về
4 44-HD/BTG 21/05/2019 Ban Tuyên giáo Thị ủy HƯỚNG DẪN Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019) Tải về