STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 04.2019 25/10/2019 Ban Tuyên giáo Thị ủy Kỷ niệm 30 năm truyền thống Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2019) Tải về
2 03.2019 15/10/2019 Ban Tuyên giáo Thị ủy Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949 - 30/10/2019) Tải về
3 47-HD/BTG 09/09/2019 Ban Tuyên giáo Thị ủy Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1989 - 19/9/2019) Tải về
4 02 15/07/2019 Ban Tuyên giáo Thị ủy Tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) Tải về
5 01 15/07/2019 Ban Tuyên giáo Thị ủy Kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV Tải về
6 44-HD/BTG 21/05/2019 Ban Tuyên giáo Thị ủy HƯỚNG DẪN Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019) Tải về