STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 162/QĐ-UBND 30/01/2020 UBND thị xã Bến Cát Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2019 (lần 3) Tải về
2 2841/QĐ-UBND 31/12/2019 UBND thị xã Bến Cát Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2020 Tải về
3 2679/QĐ-UBND 26/12/2019 UBND thị xã Bến Cát Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2019 (lần 2). Tải về
4 1325/QĐ-UBND 13/08/2019 UBND thị xã Bến Cát Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2019 Tải về