Tin nổi bật
Kết Quả Cải Cách Hành Chính
Văn bản qua mạng
100%
Văn bản được gửi nhận dưới dạng điện tử
Một cửa điện tử
97%
Hồ sơ đúng hạn đã giải quyết
Dịch vụ công trực tuyến
200
DVC trực tuyến mức độ 3,4 đã được triển khai
Dịch vụ của chúng tôi
Dịch vụ công
Mời chọn xem thêm để xem danh sách các dịch vụ công của UBND Thị xã Bến Cát
Thủ tục hành chính
Mời chọn xem thêm để xem danh sách các thủ tục hành chính của UBND Thị xã Bến Cát
Tra cứu hồ sơ
Mời chọn xem thêm để tra cứu hồ sơ của UBND Thị xã Bến Cát
Thống kê xử lý hồ sơ
Mời chọn xem thêm để xem thống kê xử lý hồ sơ của UBND Thị xã Bến Cát
Thư Viện Video
Tin tức hoạt động thị xã Bến Cát từ ngày 29/5-03/6/2023
Phóng sự Chương trình 05 "Làm theo lời Bác"
Tin tức hoạt động thị xã Bến Cát từ ngày 14-20/5/2023
Thư Viện Hình Ảnh
Văn bản pháp luật
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
1 61/2023/NQ-HĐND 10/03/2023 Về việc bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát liên quan đến các quy hoạch
2 119/UBND-NC 16/01/2023 V/v triển khai Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ
3 3310/QĐ-UBND 08/12/2022 Về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Dương
4 3271/QĐ-UBND 06/12/2022 Về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương
5 3124/QĐ-UBND 25/11/2022 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/Uỷ ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương