Tin nổi bật

Dịch vụ của chúng tôi
Dịch vụ công
Mời chọn xem thêm để xem danh sách các dịch vụ công của UBND Thị xã Bến Cát
Thủ tục hành chính
Mời chọn xem thêm để xem danh sách các thủ tục hành chính của UBND Thị xã Bến Cát
Tra cứu hồ sơ
Mời chọn xem thêm để tra cứu hồ sơ của UBND Thị xã Bến Cát
Thống kê xử lý hồ sơ
Mời chọn xem thêm để xem thống kê xử lý hồ sơ của UBND Thị xã Bến Cát
Tin tức trong tỉnh
Thư Viện Video
Tin tức hoạt động thị xã Bến Cát từ ngày 25-30/9/2023
Tin tức hoạt động thị xã Bến Cát từ ngày 17-23/9/2023
Tin tức hoạt động thị xã Bến Cát từ ngày 10-16/0/2023
Thư Viện Hình Ảnh
Văn bản pháp luật
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
1 163/KH-UBND 13/09/2023 Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến cử tri theo Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 của Chính phú sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ và trình kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp Đề án thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương.
2 2058/QĐ-UBND 11/08/2023 V/v niêm yết công khai thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương
3 2009/QĐ-UBND 08/08/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Dương
4 1814/QĐ-UBND 12/07/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương
5 65/NQ-HĐND 12/07/2023 Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023