Tin nổi bật

Dịch vụ của chúng tôi
Dịch vụ công
Mời chọn xem thêm để xem danh sách các dịch vụ công của UBND Thị xã Bến Cát
Thủ tục hành chính
Mời chọn xem thêm để xem danh sách các thủ tục hành chính của UBND Thị xã Bến Cát
Tra cứu hồ sơ
Mời chọn xem thêm để tra cứu hồ sơ của UBND Thị xã Bến Cát
Thống kê xử lý hồ sơ
Mời chọn xem thêm để xem thống kê xử lý hồ sơ của UBND Thị xã Bến Cát
Tin tức trong tỉnh
Thư Viện Video
Tin tức hoạt động thị xã Bến Cát từ ngày 26/02-03/03/2024
Tin tức hoạt động thị xã Bến Cát từ ngày 19-24/02/2024
Tin tức hoạt động thị xã Bến Cát từ ngày 29/01-03/02/2024
Thư Viện Hình Ảnh
Văn bản pháp luật
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
1 340/QĐ-UBND 07/02/2024 Niêm yết công khai thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương
2 272/QĐ-UBND 02/02/2024 Niêm yết công khai thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Du lịch, lĩnh vực Đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương
3 281/QĐ-UBND 02/02/2024 Niêm yết công khai thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương
4 271/QĐ-UBND 02/02/2024 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh và lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Dương Link: https://drive.google.com/file/d/1mAltTgFTA6Vr3ZXkDye-MiXgmrx8szA7/view?usp=sharing
5 281/QĐ-UBND 02/02/2024 Niêm yết công khai thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương