Tin nổi bật

Dịch vụ của chúng tôi
Dịch vụ công
Mời chọn xem thêm để xem danh sách các dịch vụ công của UBND Thị xã Bến Cát
Thủ tục hành chính
Mời chọn xem thêm để xem danh sách các thủ tục hành chính của UBND Thị xã Bến Cát
Tra cứu hồ sơ
Mời chọn xem thêm để tra cứu hồ sơ của UBND Thị xã Bến Cát
Thống kê xử lý hồ sơ
Mời chọn xem thêm để xem thống kê xử lý hồ sơ của UBND Thị xã Bến Cát
Tin tức trong tỉnh
Thư Viện Video
Tin tức hoạt động thị xã Bến Cát từ ngày 04-08/12/2023
Tin tức hoạt động thị xã Bến Cát từ ngày 27/11-02/12/2023
Tin tức hoạt động thị xã Bến Cát từ ngày 19-25/11/2023
Thư Viện Hình Ảnh
Văn bản pháp luật
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
1 3025/QĐ-UBND 17/11/2023 Niêm yết công khai thủ tục hành chính mới lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện tỉnh Bình Dương
2 3025/QĐ-UBND 17/11/2023 Niêm yết công khai thủ tục hành chính mới lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện tỉnh Bình Dương
3 3010/QĐ-UBND 16/11/2023 Niêm yết công khai thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương
4 2967/QĐ-UBND 14/11/2023 Niêm yết công khai thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
5 2968/QĐ-UBND 14/11/2023 Niêm yết công khai thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương