Tin nổi bật

Dịch vụ của chúng tôi
Dịch vụ công
Mời chọn xem thêm để xem danh sách các dịch vụ công của UBND Thành phố Bến Cát
Thủ tục hành chính
Mời chọn xem thêm để xem danh sách các thủ tục hành chính của UBND Thành phố Bến Cát
Tra cứu hồ sơ
Mời chọn xem thêm để tra cứu hồ sơ của UBND Thành phố Bến Cát
Thống kê xử lý hồ sơ
Mời chọn xem thêm để xem thống kê xử lý hồ sơ của UBND Thành phố Bến Cát
Tin tức trong tỉnh
Thư Viện Video
Tin tức hoạt động thành phố Bến Cát từ ngày 3-8/6/2024
Tin tức hoạt động thành phố Bến Cát từ ngày 26-31/5/2024
Tin tức hoạt động thành phố Bến Cát từ ngày 19-25/05/2024
Thư Viện Hình Ảnh
Văn bản pháp luật
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
1 1214/QĐ-UBND 26/05/2024 Niêm yết công khai Quyết định Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần và dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến (link:https://drive.google.com/file/d/1qTjZW-GzeDMVD79w-VP0cLubEnhsP1Bf/view?usp=sharing)
2 109/QĐ-UBND 23/05/2024 Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đất thu hồi của Công ty Sobexco tại phường Thới Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương
3 1522/QĐ-UBND 22/05/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương
4 1521/QĐ-UBND 22/05/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
5 1502/QĐ-UBND 20/05/2024 Niêm yết công khai thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương