Quy hoạch - Phát triển

Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) dự án: nhà máy sản xuất lốp ôtô của Công ty TNHH lốp Kumho

2024-04-25 10:06:22

Ngày 24/4/2024 Ban Quản lý các KCN Bình Dương đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án: Nhà máy sản xuất lốp ô tô của Công ty TNHH lốp Kumho Việt Nam tại lô D-3-CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Quyết Định 131/QĐ-BQL ngày 24/4/2024 (có tài liệu chi tiết kèm theo)