Thông tin lĩnh vực Tư pháp

Công tác phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền Phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn dân cư năm 2023

2023-11-27 16:00:00


    Qua đó, đã phối hợp tuyên truyền được 15 cuộc cùng 9.969 lượt người tham dự với các nội dung: Tuyên truyền Luật ATGT đường bộ; Phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử; Sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên; Triển khai các quy định về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, các quy định về lĩnh vực xây dựng; Phòng, chống các thủ đoạn lừa đảo trên môi trường mạng; Các quy định pháp luật liên quan đến nữ công nhân lao động; Triển khai công tác chuyển đổi số, tạo tài khoản dịch vụ công, thanh toán điện tử, BHXH cho người lao động, quy định về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực bạo lực gia đình (Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2021); Sức khỏe sinh sản; Luật Lao động; Phòng, chống ma túy; Nhận diện sớm thủ đoạn của một số loại tội phạm, lừa đảo hướng đến bị hại là thanh thiếu niên và các kiến thức pháp luật cơ bản phòng tránh vi phạm pháp luật…