Chính sách xã hội

Đặt stent tim có được hưởng chế độ BHYT?

2023-10-24 16:00:00

Theo quy định hiện hành, Quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi quyền lợi cho người bệnh theo mức hưởng ghi trên thẻ và tùy thuộc vào các trường hợp đi khám chữa bệnh đúng tuyến hay trái tuyến.

Trường hợp bạn đã tham gia BHYT đủ 5 năm, có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (hiện nay là 8.940.000 đồng, từ ngày 1.7 là 10,8 triệu đồng) thì bạn sẽ được Quỹ chi trả theo mức hưởng 100% đối với các chi phí thuộc phạm vi quyền lợi theo quy định của Bộ Y tế.

Theo quy định của Thông tư số 04/2017 của Bộ Y tế, stent mạch vành đầu tiên được Quỹ thanh toán tối đa là 36 triệu đồng, do có rất nhiều loại stent có mức giá chênh lệch khác nhau. Mức giá 36 triệu đồng là mức giá phổ biến của các loại stent động mạch vành có phủ thuốc. Đối với stent thứ 2 được Quỹ thanh toán 50% chi phí, tối đa không quá 18 triệu.

Ngoài ra, trong chẩn đoán và điều trị bệnh mạch vành và kỹ thuật đặt stent mạch vành còn có các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật khác được Quỹ BHYT thanh toán.

Stent là một ống nhỏ giúp nong rộng các mạch máu tắc hẹp để đảm bảo dòng máu có thể lưu thông dễ dàng từ tim đến các bộ phận khác của cơ thể, bao gồm cả cơ tim.