Thông tin lĩnh vực y tế

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN 2024

2024-01-10 11:11:01

Ngày 26/12/2023, Ban Chỉ đạo ATTP thị xã ban hành Kế hoạch số 244/KH-BCĐ về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024. Theo đó, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ thị xã đến xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm; tăng cường kiểm soát, ngăn chặn kịp thời việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng; đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng; phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024.

Thời gian triển khai: từ ngày 28/12/2023 đến hết ngày 01/3/2024.

Các hoạt động chủ yếu bao gồm Tổ chức Hội nghị triển khai công tác bảo đảm ATTP trước, trong và sau Tết. Tổ chức đa dạng, rộng rãi, liên tục các hình thức truyền thông từ thị xã đến xã, phường nhằm nâng cao nhận thức người tiêu dùng trong việc lựa chọn thực phẩm, nâng cao trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe người dân. Triển khai đồng loạt hoạt động kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, không để các sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ lưu thông trên thị trường đồng thời tham mưu xử phạt theo quy định. Các đơn vị Y tế, Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Công an, Quản lý thị trường và tuyến xã, phường triển khai giám sát ô nhiễm thực phẩm đối với nhóm, ngành hàng thực phẩm theo phân công, phân cấp quản lý, tập trung vào các nhóm, ngành hàng có nguy cơ ô nhiễm cao. Tiến hành truy xuất nguồn gốc, xử lý vi phạm đối với các mẫu không đạt qua giám sát ô nhiễm (nếu có) và kịp thời cảnh báo nguy cơ ô nhiễm thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện báo cáo kết quả triển khai về Ban Chỉ đạo định kì và đột xuất theo quy định thông qua Phòng Y tế thị xã.

Thắm Nguyễn