Quy hoạch - Phát triển
blog_thumbnail
Công bố công khai điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đất thu hồi của Công ty Sobexco tại phường Thới Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương
2024-05-23 14:28:13
Ngày 23/5/2024 Ủy ban nhân dân thành phố Bến Cát đã Ban hành Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đất thu hồi của Công ty Sobexco tại phường Thới Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương

blog_thumbnail
Công bố công khai điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) phường Thới Hòa đến năm 2040 tại đơn vị ở 2.2 thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương
2024-05-17 14:52:42
Ngày 17/5/2024 Ủy ban nhân dân thành phố Bến Cát ban hành Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) phường Thới Hòa đến năm 2040 tại đơn vị ở 2.2 thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương

blog_thumbnail
Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) dự án: nhà máy sản xuất lốp ôtô của Công ty TNHH lốp Kumho
2024-04-25 10:06:22
Ngày 24/4/2024 Ban Quản lý các KCN Bình Dương đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án: Nhà máy sản xuất lốp ô tô của Công ty TNHH lốp Kumho Việt Nam tại lô D-3-CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.


blog_thumbnail
Hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) dự án Trường THPT Chuyên Hùng Vương
2023-12-12 16:00:00
Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Trường THPT chuyên Hùng Vương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 20/10/2023

blog_thumbnail
Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) các phường trên địa bàn thị xã Bến Cát đến năm 2040
2023-09-13 00:00:00
Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) các phường: Mỹ Phước, Thới Hòa, Tân Định, Hòa Lợi, Chánh Phú Hòa, thuộc thị xã Bến Cát đến năm 2040

blog_thumbnail
Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) các xã: An Điền, An Tây và Phú An đến năm 2040
2023-01-10 10:00:00
UBND thị xã thông báo về việc công bố công khai đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) các xã: An Điền, An Tây và Phú An đến năm 2040

blog_thumbnail
Quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040​
2022-09-06 09:00:00
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040.