Quy hoạch - Phát triển
blog_thumbnail
Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) các phường trên địa bàn thị xã Bến Cát đến năm 2040
2023-09-13 00:00:00
Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) các phường: Mỹ Phước, Thới Hòa, Tân Định, Hòa Lợi, Chánh Phú Hòa, thuộc thị xã Bến Cát đến năm 2040

blog_thumbnail
Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) các xã: An Điền, An Tây và Phú An đến năm 2040
2023-01-10 10:00:00
UBND thị xã thông báo về việc công bố công khai đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) các xã: An Điền, An Tây và Phú An đến năm 2040

blog_thumbnail
Quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040​
2022-09-06 09:00:00
UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị xã Bến Cát đến năm 2040.