Thông tin lĩnh vực y tế
blog_thumbnail
Hội nghị tập huấn triển khai văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân năm 2023
2023-11-18 16:00:00
Ngày 18/11/2023 Phòng Y tế thị xã Bến Cát phối hợp cùng Sở Y tế tỉnh Bình Dương tổ chức lớp tập huấn triển khai văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân năm 2023 tại Hội trường Ban chỉ huy Quân sự thị xã

blog_thumbnail
Thủ tục đáp ứng cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ
2023-10-17 16:00:00
Thủ tục đáp ứng cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ theo quy định tại Điều 37 Nghị định 109/2016/NĐ-CP