Địa điểm

Chùa Tổ Long Hưng (phường Tân Định)

2021-02-05 11:48:18
chùa tổ Long Hưng trên địa bàn TX.Bến Cát chứa đựng nhiều giá trị lịch sử vô cùng giá trị. Trong thời kỳ chống thực dân Pháp, chùa tổ Long Hưng (phường Tân Định) là cơ sở hoạt động cách mạng của chiến sĩ và nhân dân địa phương, 3 lần góp phần đánh thắng quân địch tại Bót Cầu Định.

       Cùng với địa đạo Tam giác sắt, di tích Bót Cầu Định và chùa tổ Long Hưng trên địa bàn TX.Bến Cát cũng chứa đựng nhiều giá trị lịch sử vô cùng giá trị. Trong thời kỳ chống thực dân Pháp, chùa tổ Long Hưng (phường Tân Định) là cơ sở hoạt động cách mạng của chiến sĩ và nhân dân địa phương, 3 lần góp phần đánh thắng quân địch tại Bót Cầu Định. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, chùa là một trong những địa điểm trọng yếu tiếp tế lương thực, thuốc men của địa phương, góp phần tích cực vào thắng lợi chung của dân tộc.

chua-to-long-hung.jpg 642.66 KB

        Đến thăm chùa tổ Long Hưng hôm nay, người dân địa phương cảm thấy phấn khởi hơn khi ngôi chùa có nhiều dấu ấn gắn với lịch sử địa phương đã được đầu tư trùng tu, nâng cấp nhiều hạng mục nên ngày càng đẹp, khang trang hơn. Chùa được hình thành từ năm 1768. Cùng với thời gian và sự tàn phá của chiến tranh, chùa từng bị đánh phá đổ nát và được sửa sang nhiều lần. Những cảnh trí của chùa hôm nay có sự khác biệt khá nhiều so với ngôi chùa lúc đầu, nhưng nhiều nét cổ kính vẫn còn lưu dấu; đặc biệt là những giá trị về mặt lịch sử gắn với ngôi chùa này. Trong những năm gần đây, chùa đã được trùng tu, nâng cấp nhiều lần. Nơi đây không chỉ là điểm sinh hoạt Phật giáo của các phật tử, mà còn là địa điểm về nguồn ý nghĩa của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài địa phương.