Địa điểm

Di tích xe tăng cháy ở xã Phú An

2021-02-05 09:20:07
Di tích xe tăng cháy là một địa điểm tự hào của người dân địa phương tại xã Phú An, huyện Bến Cát, Bình Dương

        Di tích xe tăng cháy là một địa điểm tự hào của người dân địa phương tại xã Phú An, huyện Bến Cát, Bình Dương, vì vào giữa tháng 5-1974, dân quân du kích địa phương phối hợp với Sư đoàn 9 bộ đội chủ lực của ta đã bắn cháy nhiều xe tăng, bắn rơi ba máy bay của địch tại đây.

       

screenshot_1686193220.png 458.21 KB

                 Nhắc đến Phú An, nhiều người còn biết đến chiếc xe tăng của địch bị cháy hơn 45 năm qua.