Giới thiệu

Nằm ở phía Bắc, huyện Bến Cát (nay là thị xã Bến Cát) là một địa bàn có vị trí quan trọng về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh Bình Dương.Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Bến Cát đã vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ, ác liệt, hy sinh; quân và dân địa phương đã bám đất, bám làng, anh dũng chiến đấu, kết hợp chặt chẽ đấu tranh vũ trang, đấu tranh chính trị và đẩy mạnh công tác binh vận, tiến công địch về mọi mặt, làm thất bại nhiều âm mưu thủ đoạn của địch, góp phần quan trọng hoàn thành sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thị xã Bến Cát được thành lập theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ. Là một trong 09 đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 50km, cách Trung tâm hành chính tỉnh hơn 15km.

ban_do_hanh_chinh

Bản đồ hành chính thị xã Bến Cát

- Phía Bắc thị xã Bến Cát giáp huyện Dầu Tiếng và huyện Bàu Bàng

- Phía Nam thị xã Bến Cát giáp thành phố Thủ Dầu Một

- Phía Đông thị xã Bến Cát giáp thị xã Tân Uyên và huyện Bàu Bàng

- Phía Tây thị xã Bến Cát giáp huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng diện tích tự nhiên là 23.442,24 ha, trong đó đất nông nghiệp là 14.809,18 ha (chiếm 63,17%), đất phi nông nghiệp là 8.633,06 ha(chiếm 36,83%)

Thị xã Bến Cát có 08 đơn vị hành chính gồm 03 xã và 05 phường với 44 khu, ấp; có tổng diện tích tự nhiên 23.442,24ha. Dân số 115.456 hộ với 336.847 nhân khẩu; trong đó, thường trú 30.071 hộ với 115.042 nhân khẩu; tạm trú 221.805 nhân khẩu (năm 2020).

Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao, phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Thị xã đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng: Công nghiệp phát triển và tăng trưởng ổn định, dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế; nông nghiệp chuyển dịch theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trong 05 năm 2015-2020:

bieu_do_co_cau_kinh_te

Biểu đồ cơ cấu kinh tế 2015-2020

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm theo giá so sánh đạt 11,86% theo thực tế 23,5%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng theo Nghị quyết Đại hội XI đã đề ra: Công nghiệp 75,46% - Dịch vụ 24,2% - Nông nghiệp 0,34%. GDP bình quân đầu người đạt 139,8 triệu đồng/người/năm.

bieu_do_co_cau_kinh_te

Biểu đồ thu chi ngân sách nhà nước 2015-2019

Tổng thu ngân sách là 7.062 tỷ 271 triệu đồng, tăng bình quân hàng năm 12%. Tổng thu ngân sách địa phương là 5.570 tỷ 707 triệu đồng, tăng bình quân hàng năm là 15%. Tổng chi ngân sách 3.918 tỷ 830 triệu đồng, tăng bình quân hàng năm là 08%.