Liên hệ
Địa chỉ
Đường 30/4 khu phố II, Phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
Số điện thoại
(0274) 3564 663 - Fax: 0274 3564 185
Email
vpubbencat@binhduong.gov.vn