Tin thông báo

Về việc thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện thi tuyển chức danh Phó Chánh Thanh tra và Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát

2023-04-26 00:00:00

Về việc thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện thi tuyển chức danh Phó Chánh Thanh tra và Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát

Tải về Về việc thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện thi tuyển chức danh Phó Chánh Thanh tra và Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát