Tin tức

Bến Cát tham dự hội nghị trực tuyến tập huấn về công tác chuyển đổi số, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

2022-12-30 00:00:00
Chiều ngày 29/12, thị xã Bến Cát tham dự hội nghị trực tuyến tập huấn về công tác chuyển đổi số, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức.

Tại lớp tập huấn đã cung cấp nhiều kỷ năng và kiến thức về việc triển khai, công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và hướng dẫn kỷ thuật triển khai kết nối, tích hợp, chỉa sẻ, quản lý dữ liệu của cơ quan nhà nước… Cùng với đó là các nội dung công việc trọng tâm cần triển khai trong số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo tính khoa học và chặt chẽ.

Thông qua những kiến thức được truyền đạt sẽ giúp đội ngũ công chức kiểm soát thủ tục hành chính, nắm vững quy trình về số hóa hồ sơ để áp dụng vào thực tiễn công việc, nâng cao hiệu quả phục vụ của nền hành chính công trong quá trình chuyển đổi số. Góp phần thực hiện được mục tiêu số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa từ thị xã đến các xã, phường.

Trung Hiếu