Tin tức

Bến Cát triển khai kế hoạch cao điểm thực hiện xác thực cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội, chi trả chính sách không dùng tiền mặt

2022-12-23 00:00:00
Chiều 23/12, bà Trần Thị Thảo – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch hỏa tốc cao điểm thực hiện xác thực cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội, chi trả chính sách không dùng tiền mặt cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã.

KH chi tra nguoi co cong..jpg 262.41 KB

Mục tiêu của đợt cao điểm này là hoàn thiện cơ sở dữ liệu dân cư về an sinh xã hội, hướng đến chi trả các chế độ, chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt, làm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh lực chi trả an sinh xã hội; bảo đảm chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính.

Theo đó, kế hoạch tập trung vào việc rà soát đối chiếu, xác thực về căn cước công dân, cấp số định danh và tài khoản an sinh xã hội cho các đối tượng có công và bảo trợ xã hội trên địa bàn. Đồng thời tiến hành cấp tài khoản ngân hàng, thẻ ATM cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người nhận ủy quyền, người giám hộ (trừ các đối tượng bảo trợ xã hội không còn khả năng và hành vi thực hiện các giao dịch mà không có người để ủy quyền và giám hộ) với mục tiêu hoàn thiện cơ sở dữ liệu dân cư về an sinh xã hội, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh lực chi trả an sinh xã hội. 

Để hoàn thành kế hoạch, UBND thị xã cũng yêu cầu quy trình thực hiện làm sạch dữ liệu dân cư về an sinh xã hội phải thực hiện nhanh, chính xác, đảm bảo tiến độ và hiệu quả cao. Việc chi trả phải đơn giản thuận lợi, dễ tiếp cận, sử dụng, phù hợp với các nhóm đối tượng chính sách và điều kiện ở vùng nông thôn.

 

T. NGUYỆT