Tin tức

Cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Bến Cát ngày 15/12/2021.

2021-12-21 08:11:54
Thị xã Bến Cát hiện có 5/8 xã, phường thuộc vùng vàng. 3/8 xã, phường thuộc vùng xanh.