Tin tức

Cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Bến Cát ngày 20/12/2021.

2021-12-27 11:11:49
Thị xã Bến Cát hiện có 5/8 xã, phường thuộc vùng vàng. 3/8 xã, phường thuộc vùng xanh.