Tin tức

HĐND phường Mỹ Phước tổ chức kỳ họp lần thứ 7, khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

2022-12-31 00:00:00
Ngày 30/12, Hội đồng nhân dân phường Mỹ Phước tổ chức kỳ họp lần thứ 7, khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến dự có ông Nguyễn Văn Đội – Phó Chủ tịch HĐND thị xã.

Tại kỳ họp này, các đại biểu được nghe và thảo luận các vấn đề báo cáo: kết quả hoạt động của HĐND năm 2022; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022; tình hình thu chi ngân sách nhà nước; báo cáo tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Phước năm 2022 và phương hướng năm 2023; tổng hợp ý kiến, kiến nghị và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc trước kỳ họp thứ 7 HDND phường.

Nhìn chung, trong năm 2022, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn được phát triển ổn định, tổng thu ngân sách ước đạt gần 21 tỷ đồng, đạt 112,52% kế hoạch, tổng chi ngân sách ước gần 18 tỷ đồng, đạt 97,36%. Công tác quản lý môi trường, xây dựng được quan tâm kiểm tra thường xuyên; chính sách xã hội, giảm nghèo được chú trọng. Trong năm đã thực hiện chi trợ cấp đầy đủ, kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách và các đối tượng xã hội khác; các hộ nghèo, hộ nghèo xã hội, hộ cận nghèo và trẻ em được quan tâm hỗ trợ kịp thời, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú trọng… góp phần làm giảm hộ nghèo trên địa bàn còn 23 hộ nghèo và 05 hộ cận nghèo. 

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân phường Mỹ Phước đã thông qua các Tờ trình và Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND năm 2023; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; phê chuẩn dự dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 202; Chủ trương mua sắm tài sản và sửa chữa tài sản công năm 2023

Dịp này, HĐND phường Mỹ Phước tiến hành bầu cử chức danh Ủy viên UBND phường và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026 do chuyển công tác khác.

 

T. NGUYỆT

 

CÙNG CHUYÊN MỤC