Tin tức

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã An Điền tổ chức hội nghị bình cử, công khai trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023

2022-12-30 00:00:00
Ngày 27/12, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã An Điền tổ chức hội nghị bình cử, công khai trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Theo kế hoạch, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã sẽ tiếp tục quán triệt Luật Nghĩa vụ quân sự, các thông tư, hướng dẫn trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tổ chức tiến hành bình xét đúng theo quy định của pháp luật, như công khai danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ; Danh sách công dân không đủ điều kiện nhập ngũ; tiến hành bình cử tuyển chọn thanh niên có sức khỏe, có trình độ văn hóa, có tố chất thể thao, những vận động viên có thành tích cao, những thanh niên có năng khiếu về văn hóa nghệ thuật để bổ sung vào lĩnh vực hoạt động của lực lượng vũ trang trong Quân đội. Bên cạnh đó, tổ chức ghi phiếu thâm nhập, xác minh lý lịch nghĩa vụ quân sự của từng thanh niên và phát động thanh niên đạt sức khỏe nghĩa vụ quân sự đăng ký viết đơn tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ quân sự đảm bảo đúng Luật.

Việc thực hiện bình cử, công khai nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự và nhân dân trên địa bàn xã, nhất là các gia đình có con em đạt sức khoẻ nghĩa vụ quân sự ý thức được nghĩa vụ của thanh niên trong việc thi hành nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Được biết, năm 2023, An Điền có 27 thanh niên đủ điều kiện sức khoẻ tham gia nhập ngũ.

 

T. NGUYỆT

CÙNG CHUYÊN MỤC