Tin tức

Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khai mạc kỳ họp thứ Tám (thường lệ cuối năm 2022) khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

2022-12-20 00:00:00
Sáng ngày 19/12, Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa XII khai mạc kỳ họp thứ Tám (thường lệ cuối năm 2022). Đến dự có ông Bùi Minh Thạnh – Bí thư Thị ủy, ông Huỳnh Văn Nghe – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, ông Nguyễn Trọng Ân – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã, cùng 33/35 đại biểu HĐND thị xã.

          Trong ngày làm việc thứ nhất, kỳ họp đã thông qua báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023…

Theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định và đã được một số kết quả tích cực. Thực hiện đảm bảo kế hoạch, chương trình công tác năm đã đề ra, hoàn thành chương trình giám sát chuyên đề năm; các Ban HĐND hoàn thành chương trình giám sát chuyên đề và báo cáo HĐND thị xã tại kỳ họp cuối năm; duy trì các phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã để xem xét, cho ý kiến một số nội dung theo yêu cầu thực tiễn. Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã nhiệm kỳ 2021-2026.

       Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,58%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã giao. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 234.000 tỷ đồng tăng 21,3 % so với cùng kỳ. Tỷ trọng cơ cấu kinh tế: công nghiệp 72,4% - dịch vụ 27,3% - nông nghiệp 0,3%. Trong năm thu hút được 730 dự án đầu tư; nâng tổng số dự án trên địa bàn thị xã đến nay là 5.985 dự án; phát triển mới 632 doanh nghiệp vừa và nhỏ, tăng 27% so cùng kỳ, đạt 210% so với Nghị quyết HĐND giao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 64.023 tỷ đồng, tăng 31% so cùng kỳ đạt 100,8% so với Nghị quyết. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 635 tỷ đồng, tăng 6% so cùng kỳ… Y tế, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm, đầu tư; chăm lo gia đình chính sách, người có công, người yếu thế trong xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

          Ngoài ra, kỳ họp còn thông qua báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Tám; báo cáo kết quả giải quyết các nội dung thực hiện lời hứa; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thường lệ cuối năm; thông báo tình hình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã về kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND về tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2022; báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thị xã về kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND về thực thi pháp luật năm 2022. Cũng tại kỳ họp lần này còn chất vấn và trả lời chất vấn về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các khu tái định cư trên địa bàn thị xã; tình hình và kết quả giải quyết các trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở mà trên đất có công trình xây dựng trước ngày 01/7/2014…

           Kết thúc ngày làm việc thứ nhất, kỳ họp sẽ tiếp tục ngày làm việc thứ hai vào  ngày 20/12/2022.

Trung Hiếu