Tin tức

Hội đồng nhân dân xã An Tây tổ chức kỳ họp lần thứ 6 nhiệm kỳ 2021-2026

2022-12-28 00:00:00
Ngày 27/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã An Tây khóa XII tổ chức kỳ họp lần thứ 6 nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Lê Ngọc Anh – Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã đã đến dự.

Năm 2022, HĐND xã An Tây đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và hoàn thành các chương trình, kế hoạch đúng tiến độ của Nghị quyết, quy chế hoạt động đã đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định; thu, chi ngân sách, Nhà nước được tập trung thực hiện theo kế hoạch chỉ tiêu đã đề ra; công tác xây dựng và các công trình giao thông nông thôn được thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện đảm bảo đúng tiến độ; quốc phòng – an ninh tại địa phương được giữ vững; công tác khám chữa bệnh tiếp tục được củng cố, duy trì thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 hoạt động kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh tại địa phương; công tác đền ơn đáp nghĩa được đảm bảo.

          Cũng tại kỳ họp các đại biểu cũng đã được nghe thông qua các báo cáo và tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023; việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND năm 2023; phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2023; phê chuẩn dự toán thu – chi và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2023; dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023; dự thảo Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND năm 2023.

 

Quốc Vinh