Tin tức

Phường Tân Định tổ chức kỳ họp HĐND phường thứ 6, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

2022-12-27 00:00:00
Ngày 26/12, phường Tân Định tổ chức kỳ họp HĐND thứ 6, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến dự có bà Lê Ngọc Anh – Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã.

 Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe và thảo luận các báo cáo: kết quả hoạt động của HĐND; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh; tình hình thu chi ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022, kế hoạch năm 2023; báo cáo tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định năm 2022 và phương hướng năm 2023. Theo đó, trong năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh thương mại trên địa bàn phường Tân Định phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế Công nghiệp – Dịch vụ - Nông nghiệp, tương ứng với tỉ trọng 68% - 29,5% - 2,3%; Nông nghiệp ưu tiên phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp kỹ thuật cao. Cũng trong năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn phường ước đạt hơn 25 tỷ đồng, đạt 141,42% so với chỉ tiêu thị xã giao và Nghị quyết HĐND phường; tổng chi ngân sách ước trên 17 tỷ đồng, đạt 98,22%… Các lĩnh vực văn hóa - xã hội như: giáo dục, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, công tác giảm nghèo và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… 

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng dành thời gian để thảo luận và chất vấn một số vấn đề về phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn phường… 

Kỳ họp cũng đã thông qua các Tờ trình và  Nghị quyết về: kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023; chủ trương cho đại biểu HĐND phường đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm; công tác triển khai thực hiện làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn; Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; Nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023… 

 

T. NGUYỆT