Tin tức

Phường Thới Hòa tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 6 khóa XI nhiệm kỳ 2021-2026

2022-12-28 00:00:00
Ngày 27/12, HĐND phường Thới Hòa tổ chức kỳ họp lần thứ 6 khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có ông Võ Chí Tâm – Trưởng Ban kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, ông Nguyễn Trọng Quốc – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã.

Tại kỳ họp đã thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐND phường năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, báo cáo Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền… Theo đó, trong năm 2022, trên cơ sở chương trình hoạt động và kế hoạch năm, HĐND phường đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình đề ra, tạo sự chuyển biến tích cực trong các mặt công tác, đặc biệt là công tác tiếp xúc cử tri, theo dõi, đôn đốc, kiến nghị các ngành giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri kịp thời, theo đúng quy định. 

Cùng với đó, tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tiếp tục phát triển ổn định, an ninh chính trị được giữ vững; xây dựng trái phép từng bước được ngăn chặn, xử lý kịp thời; các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, việc làm được quan tâm thực hiện tốt. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm thực hiện; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên hơn, phục vụ đời sống tinh thần và tạo phấn khởi trong nhân dân; công tác giáo dục, cơ sở vật chất, trường lớp được quan tâm đầu tư đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy và học tập; thu ngân sách đạt gần 30 tỷ đồng, đạt 103% Nghị quyết HĐND giao; tổng chi ngân sách trên 18 tỷ đồng, đạt 97% Nghị quyết HĐND, phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Kỳ họp đã thông qua các tờ trình và nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND phường; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội – Quốc phòng, an ninh năm 2023; thu – chi ngân sách nhà nước năm 2023, phê duyệt danh mục các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất năm 2023…

T. NGUYỆT