Tin tức
blog_thumbnail
Phúc tra kết quả chấm điểm, bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2022 tại phường Tân Định
Ngày 28/10, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình thị xã Bến Cát do ông Phạm Quốc Hoàng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy làm trưởng đoàn đã có buổi phúc tra kết quả chấm điểm, bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2022 tại phường Tân Định.
blog_thumbnail
Phúc tra các danh hiệu văn hóa tại xã An Tây
Đoàn phúc tra kết quả chấm điểm, bình xét công nhận các danh hiệu văn hóa thị xã Bến Cát do bà Trần Thị Thảo – Phó Chủ tịch UBND thị xã làm trưởng đoàn đã có buổi phúc tra kết quả chấm điểm, bình xét công nhận các danh hiệu văn hóa tại xã An Tây.
blog_thumbnail
5/5 phường đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2022
Chiều ngày 17/11, bà Trần Thị Thảo – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp thông qua kết quả phúc tra, chấm điểm, xét đề nghị công nhận và khen thưởng các danh hiệu văn hóa năm 2022.
blog_thumbnail
Tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thị xã Bến Cát
Chiều ngày 03/11, ông Nguyễn Trọng Ân – Chủ tịch UBND thị xã dự và chủ trì cuộc họp về tình hình kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thị xã.
blog_thumbnail
Xã Phú An có gần 98% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa
Ngày 02/11, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình thị xã Bến Cát do bà Trần Thị Thảo – Phó Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát làm trưởng đoàn đã có buổi phúc tra kết quả chấm điểm, bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2022 tại xã Phú An.
blog_thumbnail
Phúc tra kết quả chấm điểm, bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2022 tại phường Thới Hòa
Vừa qua, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình thị xã Bến Cát do bà Trần Thị Thảo – Phó Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát làm trưởng đoàn đã có buổi phúc tra kết quả chấm điểm, bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2022 tại phường Thới Hòa
blog_thumbnail
Phúc tra kết quả chấm điểm, bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa tại phường Hòa Lợi
Ngày 26/10, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã Bến Cát do bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Bến Cát làm Trưởng đoàn đã tiến hành phúc tra kết quả chấm điểm, bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2022 trên địa bàn phường Hòa Lợi.
blog_thumbnail
An Điền có 05/5 ấp đạt danh hiệu văn hóa
Ngày 18/10, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã Bến Cát do Nguyễn Thị Thanh Thúy – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Bến Cát làm trưởng Đoàn đã có buổi phúc tra kết quả chấm điểm, bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2022 tại xã An Điền.
blog_thumbnail
Phúc tra kết quả chấm điểm, bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2022 tại phường Mỹ Phước
Nhằm đánh giá thực tế chất lượng thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thị xã Bến Cát trong năm 2022, ngày 18/10, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã Bến Cát do bà Nguyễn Thị Thúy – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Bến Cát làm Trưởng đoàn đã tiến hành phúc tra kết quả chấm điểm, bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2022 trên địa bàn phường Mỹ Phước.
blog_thumbnail
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy
Ngày 12/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ và lực lượng phòng cháy, chữa cháy. Dự và chủ trì tại điểm cầu thị xã Bến Cát có ông Nguyễn Trọng Ân – Chủ tịch UBND thị xã.