Văn bản pháp luật
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
1 109/QĐ-UBND 23/05/2024 Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đất thu hồi của Công ty Sobexco tại phường Thới Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương
2 1521/QĐ-UBND 22/05/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
3 1522/QĐ-UBND 22/05/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương
4 1502/QĐ-UBND 20/05/2024 Niêm yết công khai thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương
5 1467/QĐ-UBND 16/05/2024 Niêm yết công khai thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương
6 1296/QĐ-UBND 06/05/2024 Niêm yết công khai thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương
7 1214/QĐ-UBND 26/05/2024 Niêm yết công khai Quyết định Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần và dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến (link:https://drive.google.com/file/d/1qTjZW-GzeDMVD79w-VP0cLubEnhsP1Bf/view?usp=sharing)
8 1242/QĐ-UBND 12/04/2024 Quyết định về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu nhà ở Phú An Điền 1, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
9 4249/QĐ-UBND 29/12/2023 Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết (Tỷ lệ 1/500) Trung tâm hành chính xã An Điền, xã An Điiền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
10 2963/BTNMT-TTTT 09/05/2024 Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 (Link: https://drive.google.com/drive/folders/1Ebt7dqwGLWn0Jkh__4s7vmUWHZaFlPe1?usp=sharing)